Upravljalec osebnih podatkov in kontaktni podatki

 

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja družba Trgocev d.o.o. (upravljalec) ali ki se izvaja v imenu upravljalca.

 

Podatki o upravljalcu:

Trgocev d.o.o

Obrtna cona Logatec 25

1370 Logatec

Matična št.:1420593000

Telefon:01-7542-485

E-pošta: info@trgocev.com

 

Katere osebne podatke obdelujemo

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov),
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu…).
 • Podatke o uporabi naših spletnih strani (klik na povezave, porabljen čas) in podatke glede odziva na naše e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto).


Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • Kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago),
 • Kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo,


Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja,
 • Sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe,
 • Za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov,


Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

Osnovne osebne podatke hranimo več časa, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naših spletnih straneh

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobava blaga)

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z nami oziroma jih pripisati vam.


Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov  je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne more prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.


Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitev z njimi tretjim osebam (izven družbe Trgocev d.o.o.), razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov  (t.i.pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • Računovodski servis
 • podizvajalci

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU TER Islandija, Norveška in Liechenstein).


Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

Da od nas kadarkoli zahtevate:

 • Potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke,
 • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namen obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, ali če to ni mogoče, merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas,
 • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se  kopija zagotovi v elektronski obliki), za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunavamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov,
 • Popravek netočnih osebnih podatkov

Omejitev obdelave kadar:

 • Oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov
 • Je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • Osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave , pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov
 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjenje predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov
 • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljalcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali,
 • Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov,
 • Da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • Pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden pod  Upravljalec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko os nas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Trgocev, d.o.o.

Obrtna cona Logatec 25
1370 Logatec
Slovenija